Blog

Hoge Raad uit bezwaren over Box 3-heffing. Wat nu?

De vermogensrendementsheffing over een forfaitair rendement van vier procent is in strijd met het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en fundamentele vrijheden (EVRM). Dat heeft de Hoge Raad afgeslopen vrijdag geoordeeld over de jaren 2013 en 2014 in een zaak die door de Bond voor Belastingbetalers is aangespannen. De Hoge Raad heeft bezwaren tegen de

Lees verder »

Afwaardering op lening mogelijk, ondanks onzakelijke elementen

Een man drijft samen met zijn echtgenote een VOF die een kapperszaak exploiteert. Daarnaast richt de man een holding met een werkmaatschappij op, waarin een winkelformule gericht op de verkoop van haarverzorgingsproducten geëxploiteerd gaat worden. De bank is bereid te financieren, indien de man via zijn VOF een rekening courantkrediet verstrekt aan de B.V. De belastingdienst is van mening dat

Lees verder »

Lening door stamrecht-B.V. geldt als afkoop van het stamrecht

Een man brengt een stamrecht van € 130.000 onder in een stamrecht-B.V., welke is opgericht op 14 september 2011. Tussen 5 oktober 2011 en 12 oktober 2011 leent de B.V. € 130.000 uit aan de aandeelhouder. Naar aanleiding van een onderzoek, wijst de inspecteur erop dat er een geldleningsovereenkomst moet worden opgemaakt. De B.V. en de aandeelhouder stellen vervolgens een

Lees verder »

Matiging van de boete tot 30% na inkeer is redelijk

Voor het met opzet verzwijgen van inkomen waardoor te weinig belasting wordt geheven, kan de belastingdienst een vergrijpboete opleggen van maximaal 100% van de alsnog te heffen belasting. Sinds 2 juli 2009 bedraagt de maximale vergrijpboete 300% als het gaat om verzwegen inkomen of vermogen dat in het buitenland is opgekomen of aangehouden. Onder normale omstandigheden bedraagt de boete bij

Lees verder »

21,87% werken in Nederland leidt niet tot verzekeringsplicht

Wanneer iemand in meerdere landen binnen de Europese Unie werkzaamheden verricht, moet worden vastgesteld waar sociale verzekeringspremies verschuldigd zijn. In tegenstelling tot de verschuldigdheid van belastingen, kan men namelijk niet in meerdere landen tegelijkertijd sociaal verzekerd zijn. De hoofdregel van de Europese Verordening stelt dat indien iemand in twee of meer lidstaten werkzaamheden in loondienst pleegt te verrichten, de wetgeving

Lees verder »