Matiging van de boete tot 30% na inkeer is redelijk

Voor het met opzet verzwijgen van inkomen waardoor te weinig belasting wordt geheven, kan de belastingdienst een vergrijpboete opleggen van maximaal 100% van de alsnog te heffen belasting. Sinds 2 juli 2009 bedraagt de maximale vergrijpboete 300% als het gaat om verzwegen inkomen of vermogen dat in het buitenland is opgekomen of aangehouden. Onder normale omstandigheden bedraagt de boete bij opzet echter 50% van de te weinig betaalde belasting (150% als het gaat om verzwegen buitenlands vermogen of inkomen). Als de belastingplichtige binnen twee jaar na het doen van de onjuiste aangifte inkeert, legt de fiscus geen vergrijpboete op. Bij een latere inkeer moet de inspecteur de vergrijpboete matigen.

In deze zaak voor Hof Arnhem-Leeuwarden, na een eerdere verwijzing door de Hoge Raad, heeft een vrouw over de jaren 2002 tot en met 2008 een Zwitserse bankrekening verzwegen. Na haar inkeer is de vraag of en voor welk bedrag de belastingdienst haar een boete mag opleggen. Het Gerechtshof constateert dat de inspecteur op grond van de wet maximaal een boete van 100 procent mag opleggen, maar dat dergelijke boeten op grond van beleid in beginsel worden beperkt tot 50 procent. Het inkeren na het verstrijken van een termijn van twee jaren vormt een omstandigheid die aanleiding geeft tot matiging van de vergrijpboete. De inspecteur heeft daarom de aan belanghebbende opgelegde vergrijpboeten over de jaren 2002 tot en met 2008 gematigd tot 30 procent van de nagevorderde inkomstenbelasting. Het Hof acht een dergelijke matiging in dit geval toereikend. Belanghebbende heeft volgens het Hof geen feiten of omstandigheden gesteld die aanleiding geven tot een verdere matiging van de vergrijpboeten. In aanmerking genomen dat belanghebbende jarenlang ervoor heeft gekozen (een deel van) haar vermogen buiten het zicht van de Nederlandse fiscus op bankrekeningen in Zwitserland – een land met in die jaren een bankgeheim – te stallen, acht het Hof een boete van 30 procent van de nagevorderde inkomstenbelasting passend en geboden voor de vergrijpen die belanghebbende heeft begaan en de omvang van de gevolgen daarvan.

Bron: Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 21 mei 2019 (gepubliceerd 31 mei 2019).

Kennismaken?

Deze website is slechts als kennismaking bedoeld en zet u hopelijk op het spoor van Hoffmann Fiscaal Advies. Gunther Hoffmann kijkt uit naar een kennismakingsgesprek met u om te kijken wat hij voor u kan betekenen. U kunt bellen voor een afspraak of een e-mail sturen (zie contact ) zodat hij contact met u op kan nemen.