Blog

Nieuw College Internationale Fiscale Zaken voor rulings met internationaal karakter

In een recent besluit heeft de staatssecretaris van Financiën het College Internationale Fiscale Zaken geïntroduceerd. Hiermee wordt door de Staatssecretaris invulling gegeven aan in zijn brief van 22 november 2018 aangekondigde beleidsvoornemens over de vernieuwde rulingpraktijk. Het college krijgt de afspraken voorgelegd die zijn gemaakt in vooroverleg met een internationaal karakter. Vooroverleg met een internationaal karakter over de toepassing van de

Lees verder »

Liquidatie-uitkering bij Nederbelg belast

De belanghebbende in deze procedure woont sinds 1992 in België en houdt 25,5% van de aandelen in een Nederlandse B.V. Deze B.V. wordt in 2006 ontbonden, als gevolg waarvan de Dga een liquidatie-uitkering ontvangt. De man vermeldt dit inkomen niet in zijn aangifte inkomstenbelasting. Hij is van mening dat sprake is van een vervreemdingsvoordeel, waardoor het heffingsrecht o.b.v. artikel 13

Lees verder »

Nederland wijzigt belastingverdragen – pensioenartikel

Van oudsher was het heffingsrecht over pensioen- en overige oudedagsuitkeringen in belastingverdragen toegewezen aan het woonland. In de loop der jaren probeert Nederland echter steeds meer om het heffingsrecht toegewezen te krijgen aan het bronland. In het huidige belastingverdrag met België, dat is ingegaan per 1 januari 2003, geldt als hoofdregel nog steeds een heffingsrecht voor het woonland. Maar indien

Lees verder »