Blog

Eindelijk -teleurstellend- besluit n.a.v. Spaanse voetbalmakelaar-arrest

In een arrest van 9 februari 2017 heeft het Europese Hof van Justitie (HvJ EU) beslist dat werklidstaten binnen de EU pro-rata aftrek van (onder meer) hypotheekrente dienen te verlenen aan niet-ingezetenen die geen inkomsten van betekenis hebben in hun woonlidstaat. Deze casus staat ook wel bekend als het Spaanse voetbalmakelaar-arrest, zie ook mijn eerdere nieuwsbrieven van maart 2017, januari

Lees verder »

Toch recht op aftrek hypotheekrente voor Nederbelg ondanks dividenduitkering

Een belangrijkste uitspraak voor de praktijk m.b.t. kwalificerende buitenlandse belastingplichtigen. Een inwoner van België heeft een aanmerkelijk belang in een Nederlandse B.V. In 2015 ontvangt hij van de B.V. een salaris van € 44.000 plus een dividenduitkeirng van € 135.000. Hierop is in Nederland 15% dividendbelasting ingehouden. Het nettodividend is in België belast tegen 25%. De man wil de hypotheekrente

Lees verder »

Belastingplichtige in buitenland moet zelf verhuizing doorgeven aan Belastingdienst

Een man maakt bezwaar tegen een groot aantal aanslagen inkomstenbelasting/premie volksverzekeringen en inkomensafhankelijke bijdrage zorgverzekeringswet. De vraag is of de inspecteur de bezwaren terecht niet-ontvankelijk heeft verklaard wegens overschrijding van de bezwaartermijn. De man die woont in Duitsland, stelt de aanslagen niet te hebben ontvangen. Rechtbank Zeeland-West-Brabant oordeelt dat belastingplichtigen in het buitenland zelf verantwoordelijk zijn voor het doorgeven van

Lees verder »

Nieuwe Belgische circulaire pensioen eigen beheer

Er is een nieuwe circulaire verschenen in België over de fiscale gevolgen van het pensioen van in België woonachtige directeur grootaandeelhouders (Dga’s) bij hun Nederlandse B.V. Waar gaat het ook al weer over? Vanaf 1 juli 2017 is het voor Dga’s niet meer mogelijk bij hun eigen Nederlandse B.V. pensioen op te bouwen. De Dga’s hebben m.b.t. het tot op

Lees verder »

Nieuwe Vlaamse regering

Onlangs is er een akkoord bereikt voor een nieuwe regering voor het Vlaamse gewest. Enkele van de belangrijkste aangekondigde maatregelen van de nieuwe regering zijn de volgende: De woonbonus, de fiscale aftrek voor een woninglening, wordt in 2020 afgeschaft. Ter compensatie hiervan worden de registratierechten, die betaald moet worden bij aankoop van een bestaande woning, verlaagd van 7% naar 6%.

Lees verder »