Blog

Nieuwe Vlaamse regering

Onlangs is er een akkoord bereikt voor een nieuwe regering voor het Vlaamse gewest. Enkele van de belangrijkste aangekondigde maatregelen van de nieuwe regering zijn de volgende: De woonbonus, de fiscale aftrek voor een woninglening, wordt in 2020 afgeschaft. Ter compensatie hiervan worden de registratierechten, die betaald moet worden bij aankoop van een bestaande woning, verlaagd van 7% naar 6%.

Lees verder »

Nieuw College Internationale Fiscale Zaken voor rulings met internationaal karakter

In een recent besluit heeft de staatssecretaris van Financiën het College Internationale Fiscale Zaken geïntroduceerd. Hiermee wordt door de Staatssecretaris invulling gegeven aan in zijn brief van 22 november 2018 aangekondigde beleidsvoornemens over de vernieuwde rulingpraktijk. Het college krijgt de afspraken voorgelegd die zijn gemaakt in vooroverleg met een internationaal karakter. Vooroverleg met een internationaal karakter over de toepassing van de

Lees verder »