Privacybeleid

Hoffmann Fiscaal Advies is er van overtuigd dat de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van haar klanten en bezoekers van haar website van groot belang is voor haar activiteiten. Persoonlijke gegevens van klanten en bezoekers worden dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. Hoffmann Fiscaal Advies houdt zich aan de eisen die de Wet bescherming persoonsgegevens en de overige privacy wetgeving stellen.

Hoffmann Fiscaal Advies verwerkt persoonsgegevens over u doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  1. Naam (initialen, achternaam).
  2. Telefoonnummer.
  3. E-mailadres.
  4. Geboortedatum en -plaats.
  5. Woonplaats.
  6. Gegevens ID-bewijs (in verband met de Wwft).
  7. Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt door bijvoorbeeld een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch.

Hoffmann Fiscaal Advies verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u, waaronder met name:

 1. Burgerservice nummer (BSN);
 2. Nationale nummer.

Hoffmann Fiscaal Advies verwerkt uw persoonsgegevens voor onder meer de volgende doelen:

 1. Verzenden van onze nieuwsbrief.
 2. U te kunnen bellen, indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen oefenen.
 3. Indien we hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals bijvoorbeeld gegevens die we nodig hebben voor het opstellen van belastingaangiften.

Hoffmann Fiscaal Advies zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Hoffmann Fiscaal Advies verstrekt gegevens uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Hoffmann Fiscaal Advies gebruikt voor de website enkel functionele cookies.

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar gunther@hoffmannfa.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw ID-bewijs bij het verzoek mee te sturen. Hierbij vragen wij u om in deze kopie uw pasfoto en BSN zwart te maken. Dit ter bescherming van uw privacy. Hoffmann Fiscaal Advies zal zo spoedig mogelijk op uw verzoek reageren.

Hoffmann Fiscaal Advies neemt de bescherming van uw persoonsgegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw persoonsgegevens niet goed beveiligd zijn of dat er aanwijzingen van misbruik zijn, neem dan contact op met gunther@hoffmannfa.nl.