Diensten

De diensten van Hoffmann Fiscaal Advies liggen op het terrein van de fiscale advisering en belastingaangiftes. Hieronder een overzicht:

Fiscale advisering

Periodiek (jaarlijks of desgewenst vaker) overleggen over fiscale stand van zaken van de onderneming en/of de vennootschapsstructuur.

 1. Bij emigratie vanuit Nederland (zowel privé als onderneming).
 2. Bij verplaatsing van (een deel van) de onderneming naar het buitenland of het opzetten van activiteiten in het buitenland.
 3. Structurering van het vermogen voor inwoners van Nederland en België, bijvoorbeeld met:
  • vrijgestelde beleggingsinstelling (Nederlandse vennootschap);
  • notionele interestaftrek (Belgische vennootschap);
  • vermogen in privé.
 4. Successieplanning: overdracht van het vermogen op korte dan wel langere termijn naar partner, kinderen en anderen, bijvoorbeeld door middel van:
  • testament;
  • huwelijkse voorwaarden;
  • schenkingsakten.
 5. Inkomensplanning: het zodanig verdelen van de inkomsten van komende jaren, dat per saldo zo min mogelijk belasting betaald hoeft te worden.
 6. Begeleiding bij de oprichting van vennootschappen en herstructurering van activiteiten.
 7. Overleggen met de belastingdienst en het zo nodig opstellen van bezwaar- en beroepschriften.

Belastingaangiften

 1. De Nederlandse aangifte inkomstenbelasting van het jaar van emigratie.
 2. De Nederlandse én Belgische aangifte inkomstenbelasting en aangifte personenbelasting voor mensen die in België wonen.
 3. Aangiftes vennootschapsbelasting.
 4. Aangiftes erf- en schenkbelasting.