Eindelijk -teleurstellend- besluit n.a.v. Spaanse voetbalmakelaar-arrest

In een arrest van 9 februari 2017 heeft het Europese Hof van Justitie (HvJ EU) beslist dat werklidstaten binnen de EU pro-rata aftrek van (onder meer) hypotheekrente dienen te verlenen aan niet-ingezetenen die geen inkomsten van betekenis hebben in hun woonlidstaat. Deze casus staat ook wel bekend als het Spaanse voetbalmakelaar-arrest, zie ook mijn eerdere nieuwsbrieven van maart 2017, januari 2018 en april 2018. Op 7 maart 2018 heeft de staatssecretaris laten weten dat de Wet IB 2001 zal worden gewijzigd om deze in overeenstemming te brengen met deze uitspraak en dat vooruitlopend hierop op korte termijn een beleidsbesluit zal verschijnen. Korte termijn is niet echt gelukt, want het heeft tot 3 december 2019 geduurd voordat de staatssecretaris een besluit heeft opgesteld, wat op 13 december bekend is gemaakt. Het besluit vindt u hier: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2019-66192.html.

In het besluit wordt ingegaan op de wijze hoe in drie-landensituaties op een pro rata wijze fiscale faciliteiten verleend moeten worden aan buitenlandse belastingplichtigen. De enige situatie die daarbij -weliswaar uitgebreid en met een cijfervoorbeeld- wordt behandeld, is derhalve precies een casus soortgelijk aan die in het Spaanse voetbalmakelaar-arrest. Ofwel, op andere situaties die in de praktijk spelen en die deels in de afgelopen periode aan de rechter zijn voorgelegd wordt helaas niet ingegaan. Dus ook niet op de situatie waarin Hof ’s Hertogenbosch op 17 oktober jl. de belastingdienst in het ongelijk heeft gesteld. In het besluit geeft de staatssecretaris namelijk expliciet aan dat inkomen waarover Nederland op grond van het belastingverdrag maar een beperkt (bron)heffingsrecht heeft, wordt aangemerkt als niet in Nederland belast inkomen. Ofwel, ondanks duidelijke uitspraken van Hof ’s-Hertogenbosch en hiervoor Rechtbank Zeeland-West-Brabant, blijft de staatssecretaris volharden in zijn standpunt. Waarschijnlijk gaat hij in cassatie bij de Hoge Raad, waardoor belastingplichtigen nog langer in onzekerheid blijven.

Kortom een zeer beperkt toepasbaar en daarmee teleurstellend besluit. Dit geeft ook niet al veel hoop voor de toegezegde wijziging van de Wet IB 2001 op dit punt.

Bron: Ministerie van Financiën 13 december 2019.

Kennismaken?

Deze website is slechts als kennismaking bedoeld en zet u hopelijk op het spoor van Hoffmann Fiscaal Advies. Gunther Hoffmann kijkt uit naar een kennismakingsgesprek met u om te kijken wat hij voor u kan betekenen. U kunt bellen voor een afspraak of een e-mail sturen (zie contact ) zodat hij contact met u op kan nemen.