Nieuwe Vlaamse regering

Onlangs is er een akkoord bereikt voor een nieuwe regering voor het Vlaamse gewest. Enkele van de belangrijkste aangekondigde maatregelen van de nieuwe regering zijn de volgende:

  1. De woonbonus, de fiscale aftrek voor een woninglening, wordt in 2020 afgeschaft. Ter compensatie hiervan worden de registratierechten, die betaald moet worden bij aankoop van een bestaande woning, verlaagd van 7% naar 6%.
  2. Om roerende goederen belastingvrij te kunnen schenken dient iemand nu nog drie jaar in leven te blijven, anders is over de schenking/handgift alsnog erfbelasting verschuldigd. Deze termijn wordt verruimd naar vier jaar.
  3. Er wordt een gunsttarief ingevoerd voor het vererven aan een goede vriend, een zogeheten ‘best friend’-tarief. Op deze verkrijging is het tarief in rechte lijn van toepassing, wel beperkt tot een verkrijging van € 12.500.
  4. Er komt een wijziging m.b.t. het duo-legaat, een verdeling van de erfenis tussen een ‘goed doel’ en een aantal andere verkrijgers. Wat de wijzigingen m.b.t. het duo-legaat zullen zijn is echter nog niet duidelijk.
  5. De bedragen van de kinderbijslag (ook wel kindergeld of groeipakket genoemd) worden niet meer helemaal geïndexeerd. Dit geldt vijf jaar lang voor met name de bedragen vanaf het derde kind en de leeftijdstoeslagen.
  6. Wat verwacht werd, maar niet doorgaat, is dat er toch geen volledige vrijstelling in de erfbelasting komt voor langstlevende echtgenoten, wettelijke samenwonende en inwonende kinderen tot 18 jaar. Voor de langstlevende blijft het dus bij de vrijstelling voor de gezinswoning en (per 1 september jl.) een bijkomende vrijstelling van € 50.000 in de eerste schijf voor roerende goederen. Jongeren die voor hun 21ste verjaardag hun beide ouders verliezen, betalen geen erfbelasting op de gezinswoning en hebben recht op een vrijstelling van € 75.000 in de eerste schijf voor roerende goederen.
  7. Evenmin komen in het akkoord maatregelen terug voor gesplitste aankoop (vruchtgebruik – bloot eigendom) van onroerend goed.

Kennismaken?

Deze website is slechts als kennismaking bedoeld en zet u hopelijk op het spoor van Hoffmann Fiscaal Advies. Gunther Hoffmann kijkt uit naar een kennismakingsgesprek met u om te kijken wat hij voor u kan betekenen. U kunt bellen voor een afspraak of een e-mail sturen (zie contact ) zodat hij contact met u op kan nemen.