Wetsvoorstel gepubliceerd over lenen bij de eigen BV

Na de aankondiging op de laatste Prinsjesdag is het even stil geweest, maar afgelopen week is er dan toch een vervolg gekomen over de nieuwe maatregelen die er gaan komen voor Dga’s die geld lenen bij de eigen bv. De staatssecretaris heeft een wetsvoorstel beschikbaar gesteld voor internetconsultatie. De hoofdlijnen zijn de volgende:

  • Als de totale som van de relevante schulden meer dan € 500.000 bedraagt, wordt het meerdere als fictief regulier voordeel uit aanmerkelijk belang aangemerkt. Het tarief waar tegen de belastingheffing plaats vindt bedraagt nu nog 25%, maar in 2022 is dit 26,9%.
  • Alle soorten schulden, ongeacht de aanwending hiervan, vallen onder de regeling en saldering met vorderingen vindt niet plaats.
  • Er geldt wel een uitzondering voor de eigenwoningschuld, voor zover m.b.t. die schuld een recht van hypotheek is verstrekt. Alleen voor op 31 december 2021 al bestaande eigenwoningschulden geldt de laatstgenoemde voorwaarde niet.
  • De maatregel heeft alleen gevolgen voor het bepalen van het inkomen uit aanmerkelijk belang en werkt niet door naar de overige fiscale wet- en regelgeving. Als de schuld in box 3 valt, verlaagt deze schuld nog steeds de rendementsgrondslag.
  • De maatregel heeft geen civielrechtelijke betekenis, de lening blijft civielrechtelijk bestaan, evenals de rente- en aflossingsverplichtingen. De waardering van de corresponderende vordering door de vennootschap wijzigt niet.
  • Om bij inwerkingtreding dubbele heffing te voorkomen, wordt voor het bedrag van de fictief reguliere voordelen waarover inkomstenbelasting is verschuldigd in 2022, bij latere vervreemding van het aanmerkelijk belang een korting op het vervreemdingsvoordeel verleend.
  • De aanmerkelijk belanghouder wordt niet individueel maar met zijn partner gezamenlijk in de heffing betrokken, ongeacht wie de schulden is aangegaan.
  • De som van de schulden wordt vastgesteld aan het einde van het kalenderjaar.
  • De maatregel geldt ook voor schulden die met de aanmerkelijk belanghouder verbonden personen hebben aan de vennootschap van de aanmerkelijk belanghouder.
  • De inwerkingtreding is voorzien voor 1 januari 2022. Tot de peildatum 31 december 2022 kan de maatregel nog worden ontlopen door af te lossen tot € 500.000.

Kennismaken?

Deze website is slechts als kennismaking bedoeld en zet u hopelijk op het spoor van Hoffmann Fiscaal Advies. Gunther Hoffmann kijkt uit naar een kennismakingsgesprek met u om te kijken wat hij voor u kan betekenen. U kunt bellen voor een afspraak of een e-mail sturen (zie contact ) zodat hij contact met u op kan nemen.