Kwalificerende buitenlandse belastingplicht ondanks belastbaarheid dividend in België

Mensen die in België wonen, in Nederland werken en hypotheekrente in Nederland in aftrek willen brengen, moeten hiervoor voldoen aan een aantal voorwaarden. Één van de voorwaarden om voor de regeling van de kwalificerende buitenlandse belastingplicht in aanmerking te komen is dat 90% van het inkomen belast moet zijn in Nederland. In de meeste situaties is de uitkomst van deze 90%-berekening wel duidelijk, maar niet altijd. Iemand die dividenden ontvangt uit zijn Nederlandse B.V. betaalt hierover namelijk zowel belastingheffing in Nederland als in België. De Nederlandse belastingdienst neemt daarbij het standpunt in dat zo’n dividenduitkering, ondanks de belastingheffing in Nederland, niet meetelt als in Nederland belast inkomen. In voorkomende gevallen kan dat ertoe leiden dat geen recht meer bestaat op aftrek van hypotheekrente in Nederland.

Rechtbank Zeeland-West-Brabant is het echter niet met deze zienswijze van de Nederlandse belastingdienst eens. In zaak die de Rechtbank is voorgelegd gaat het een inwoner van België met een aanmerkelijk belang in een Nederlandse B.V. In 2015 geniet hij een (gebruikelijk) loon van € 44.000 en ontvangt hij een dividend van € 135.000 van zijn B.V. In zijn Belgische aangifte 2015 heeft hij geen aftrekpost in verband met de eigen woning opgenomen. De inspecteur is van mening dat de man niet kan worden aangemerkt als een kwalificerende buitenlandse belastingplichtige, omdat het dividend ook in België wordt belast. De Rechtbank overweegt echter dat het bruto door de B.V. uitgekeerde dividend aangemerkt moet worden als inkomen dat in Nederland is onderworpen aan de heffing van inkomstenbelasting. Dat het dividend slechts tegen een beperkt tarief in Nederland belastbaar is, is daarbij volgens de Rechtbank niet van belang. Evenmin is het van belang dat het dividend ook in België belastbaar is. Het inkomen van de man is daarmee voor tenminste 90% in Nederland aan de inkomstenbelasting onderworpen. De Rechtbank oordeelt daarom dat de man moet worden aangemerkt als kwalificerende buitenlandse belastingplichtige en dat hij recht heeft op een aftrekpost in verband met zijn eigen woning.

Bron: Rechtbank Zeeland-West-Brabant 7 december 2018.

Kennismaken?

Deze website is slechts als kennismaking bedoeld en zet u hopelijk op het spoor van Hoffmann Fiscaal Advies. Gunther Hoffmann kijkt uit naar een kennismakingsgesprek met u om te kijken wat hij voor u kan betekenen. U kunt bellen voor een afspraak of een e-mail sturen (zie contact ) zodat hij contact met u op kan nemen.