Fiscale wijzigingen Vlaanderen per 1 januari 2015

Zoals al eerder in mijn nieuwsbrief beschreven verschuiven in Belgie een aantal fiscale regelingen van de federale wetgever naar de gewesten. De belangrijkste wijzigingen (veelal beperkingen, maar niet allemaal) in het Vlaamse gewest per 1 januari 2015 zijn de volgende:

  1. Gewestelijke belastingverminderingen worden in eerste instantie in mindering gebracht op de gewestelijke belastingheffing. Indien de gewestelijke belastingverminderingen echter hoger zijn dan de gewestelijke belastingheffing, zal het overschot in mindering gebracht worden op de federale belastingheffing.
  2. De belastingvermindering voor uitgaven ter beveiliging van woningen tegen inbraak of brand wordt geschrapt voor uitgaven vanaf 1 januari 2015.
  3. De woonbus (aftrek voor hypotheekrente, aflossing en verzekeringspremies) wordt beperkt: het basisbedrag wordt verlaagd van € 2.280 tot € 1.520 (de toeslagen blijven behouden). De vermindering vindt bovendien niet plaats tegen het marginale tarief, maar tegen een uniform percentage van 40%.
  4. Bouwsparen is vanaf 1 januari 2015 uitgesloten voor nieuwe leningen.
  5. De belastingvermindering voor ‘gewone’ interesten wordt verlengd. Ook hier tegen een uniform percentage van 40%.
  6. Het gunsttarief voor de schenking van bouwgronden wordt verlengd tot 2019.
  7. De zogeheten ‘miserietaks’ (de verhoging per 2012 van het verdelingsrecht van 1% naar 2,5%) verdwijnt met ingang van 31 december 2014 voor scheidende koppels.
  8. Het federale contactpunt blijft bevoegd voor regularisaties m.b.t. registratie- en successierechten.

Kennismaken?

Deze website is slechts als kennismaking bedoeld en zet u hopelijk op het spoor van Hoffmann Fiscaal Advies. Gunther Hoffmann kijkt uit naar een kennismakingsgesprek met u om te kijken wat hij voor u kan betekenen. U kunt bellen voor een afspraak of een e-mail sturen (zie contact ) zodat hij contact met u op kan nemen.