Werkkostenregeling wel vanaf 2015, winstbox niet

In 2011 is voor de eerste keer de werkkostenregeling (WKR) gepresenteerd. Deze regeling vervangt de huidige verschillende regelgevingen die er in de loonbelasting bestaan rondom het geven van vergoedingen en verstrekkingen aan werknemers. De nieuwe regeling werkt in beginsel eenvoudiger. Een werkgever mag vrijwel alles vergoeden en verstrekken aan zijn werknemers, zolang hij er maar voor zorgt dat hij onder een bepaald drempelbedrag blijft. Dit drempelbedrag bedraagt op dit moment 1.5% van de totale fiscale loonsom van de onderneming. Indien er meer vergoed wordt dan dit bedrag, dient de werkgever de (zeer hoge) eindheffing van 80% aan de belastingdienst te betalen. Maar als de werkgever onder het drempelbedrag blijft, hoeft hij ook niet te verantwoorden waar hij het bedrag aan uit heeft gegeven.

Werkgevers hadden sinds 2011 de keuze of ze de WKR al wilden invoeren dan wel nog tijdelijk wilden doorgaan op het huidige systeem. Deze keuzemogelijkheid was al een keer verlengd, maar gisteren heeft de staatssecretaris bekend gemaakt dat de regeling vanaf 1 januari 2015 verplicht van toepassing wordt. Daarbij heeft de staatssecretaris wel een aantal wijzigingen aangebracht, zoals:

  • het drempelbedrag wordt verlaagd naar 1,2%.
  • telefoons, laptops en gereedschappen kunnen apart belastingvrij vergoed worden, de aparte status van de bedrijfsfiets komt te vervallen (maar kan nog wel verstrekt worden binnen de WKR).
  • vanaf 2015 hoeft er bij overschrijding van de vrije ruimte pas na het kalenderjaar te worden afgerekend.

Op dezelfde dag heeft de staatssecretaris de Tweede Kamer laten weten dat hij afziet van de invoering van de zogeheten winstbox. De vorige staatssecretaris had het idee geopperd om een vierde box binnen de Wet IB 2001 op te nemen. De winst van IB-ondernemers zou dan niet meer in box 1 belast worden, maar in een aparte box in de inkomstenbelasting, met een eigen, lager tarief. Dit lagere tarief zou dan in de plaats komen van de huidige ondernemersfaciliteiten, zoals de zelfstandigenaftrek en de MKB-winstvrijstelling. De huidige staatssecretaris is echter tot de conclusie gekomen dat zo’n vierde box te gecompliceerd wordt.

Kennismaken?

Deze website is slechts als kennismaking bedoeld en zet u hopelijk op het spoor van Hoffmann Fiscaal Advies. Gunther Hoffmann kijkt uit naar een kennismakingsgesprek met u om te kijken wat hij voor u kan betekenen. U kunt bellen voor een afspraak of een e-mail sturen (zie contact ) zodat hij contact met u op kan nemen.