Belastingdienst verzendt formulieren Opgaaf wereldinkomen

Vorige week is de Nederlandse belastingdienst begonnen met het versturen van de formulieren ‘Opgaaf Wereldinkomen’. Mensen die buiten Nederland wonen ontvangen dit formulier als ze:

  1. een buitenlandbijdrage voor de Zorgverzekeringswet (Zvw) betalen aan het Zorginstituut Nederland (voorheen het College voor zorgverzekeringen, CVZ geheten, of
  2. een toeslag van de belastingdienst ontvangen, zoals de zorgtoeslag of kinderopvangtoeslag.

Zowel de buitenlandbijdragede als de toeslag zijn voorlopige bedragen. Om de definitieve bijdrage of toeslag vast te stellen, heeft de belastingdienst het wereldinkomen nodig. Dit is het totale Nederlandse en niet-Nederlandse inkomen bij elkaar opgeteld. Om dit wereldinkomen volledig in beeld te krijgen maakt de belastingdienst gebruik van het formulier ‘Opgaaf wereldinkomen’. Het formulier dient per persoon ingevuld te worden. U bent verplicht dit te doen als u een formulier van de belastingdienst opgestuurd krijgt.

Kennismaken?

Deze website is slechts als kennismaking bedoeld en zet u hopelijk op het spoor van Hoffmann Fiscaal Advies. Gunther Hoffmann kijkt uit naar een kennismakingsgesprek met u om te kijken wat hij voor u kan betekenen. U kunt bellen voor een afspraak of een e-mail sturen (zie contact ) zodat hij contact met u op kan nemen.