VAR verdwijnt, BGL komt

De VAR-verklaring voor freelancers en ZZP’ers gaat verdwijnen en wordt vervangen door de BGL, de Beschikking geen loonheffingen. Hiervoor heeft de staatssecretaris van Financien een wetsvoorstel bij de Tweede Kamer ingediend.

Bij de VAR (Verklaring arbeidsrelatie) vraagt iemand vooraf aan de Belastingdienst een oordeel of zijn inkomen wel of niet geldt als loon. Zzp’ers moeten een VAR tonen aan hun opdrachtgevers, zodat die weten dat ze geen loonheffing hoeven in te houden en af te dragen. De opdrachtgever is nu niet betrokken bij deze aanvraag en ondervindt geen gevolgen als achteraf blijkt dat geen sprake was van ondernemerschap van de zzp’er, maar van een dienstbetrekking. De financiële consequenties komen in dat geval alleen voor rekening van de zzp’er.

Met de BGL wordt ook de opdrachtgever verantwoordelijk voor de beoordeling of bij de arbeidsrelatie feitelijk sprake is van een dienstbetrekking, wat moet leiden tot afdracht van loonbelasting en premies door de opdrachtgever. De opzet hiervan is dat het onderscheid tussen een dienstverband en ondernemerschap beter gehandhaafd kan worden.

Met de wijziging wil het kabinet echte ondernemers ondersteunen en tegelijkertijd schijnconstructies bestrijden. Bij de aanvraag van een BGL beantwoordt een zzp’er via een webmodule een aantal vragen. Als deze vragenreeks tot een beschikking leidt, staat daarin vermeld onder welke voorwaarden de opdracht wordt uitgevoerd. De opdrachtgever dient de beschikking te controleren voordat hij de opdracht daadwerkelijk verstrekt. Een zzp’ er hoeft niet voor elke opdracht een nieuwe beschikking aan te vragen: bij opdrachten waar werkzaamheden, omstandigheden en voorwaarden gelijk zijn, kan de zzp’er dezelfde beschikking gebruiken.

Kennismaken?

Deze website is slechts als kennismaking bedoeld en zet u hopelijk op het spoor van Hoffmann Fiscaal Advies. Gunther Hoffmann kijkt uit naar een kennismakingsgesprek met u om te kijken wat hij voor u kan betekenen. U kunt bellen voor een afspraak of een e-mail sturen (zie contact ) zodat hij contact met u op kan nemen.