Weer positieve uitspraak bedrijfsopvolgingsregeling en vastgoed

De vrijstelling in de successiewet voor ondernemingsvermogen (BOF) heeft de laatste tijd over belangstelling niet te klagen. Onder de huidige regeling wordt ondernemingsvermogen – kort gezegd – tot € 1.045.611 voor 100% vrijgesteld en daarboven voor 83%. Omdat deze vrijstelling alleen van toepassing is op de verkrijging van ondernemingsvermogen, is het dus belangrijk te weten of sprake is van ondernemings- dan wel beleggingsvermogen. In het geval van vastgoed stelt de Belastingdienst zich in het algemeen op het standpunt dat de BOF niet van toepassing is. De vraag of dit terecht is, is de afgelopen jaren meerdere keren in de rechtspraak aan de orde geweest. En het lijkt erop dat de rechtspraak langzaam in het voordeel van de belastingplichtige gaat komen.

Hof Den Haag heeft eind 2013 al in een casus geoordeeld dat de verhuur van onroerend goed door een vastgoed-B.V. gezien kan worden als een onderneming. En ook Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden heeft een belastingplichtige nu gelijk gegeven in een uitspraak van 8 april jl. Hierbij gaat het om een vader die de aandelen in een vastgoed-B.V. heeft geschonken aan zijn dochter en daarvoor een beroep doet op de BOF. De Belastingdienst is echter van mening dat de B.V. geen onderneming drijft. De B.V. houdt zich bezig met de exploitatie van vastgoed, meer concreet verhuur, bouwen en verbouwen, kopen en verkopen. Volgens het Gerechtshof zijn echter andere feiten ook van belang. Zo is de vader van origine makelaar en beschikt hij over een omvangrijk zakelijk netwerk, dat hij gebruikt om bouwprojecten te realiseren. De vader bezit een brok ervaring en expertise, waarmee hij volgens het Hof voor ogen heeft om een boven gemiddeld rendement te behalen. Van normaal vermogensbeheer is dan geen sprake. Ofwel, volgens het Hof drijft de vastgoed-B.V. een onderneming en is bij schenking van de aandelen de bedrijfsopvolgingsregeling van toepassing.

Bron: Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden

Kennismaken?

Deze website is slechts als kennismaking bedoeld en zet u hopelijk op het spoor van Hoffmann Fiscaal Advies. Gunther Hoffmann kijkt uit naar een kennismakingsgesprek met u om te kijken wat hij voor u kan betekenen. U kunt bellen voor een afspraak of een e-mail sturen (zie contact ) zodat hij contact met u op kan nemen.