Rechtbank Den Haag verwerpt beroep tegen de crisisheffing

De wetgever heeft in 2013 een (in eerste instantie) eenmalige maatregel ingevoerd om extra geld binnen te halen: de crisisheffing (later is besloten om deze “eenmalige” heffing ook in 2014 op te leggen). Werkgevers hebben over 2013 een extra heffing van 16% moeten betalen over lonen boven € 150.000 (loon genoten in 2012). Een aantal werkgevers is naar de rechter gestapt. Rechtbank Den Haag heeft echter vorige week geoordeeld dat de keuze voor deze maatregel om het begrotingstekort terug te dringen, onder andere ter voorkoming van een mogelijke boete van de Europese Unie tot € 1,2 miljard, bij uitstek een taak van de wetgever is. De crisisheffing is slechts één onderdeel van dat pakket.

Daarnaast is volgens de Rechtbank het kabinet niet buiten zijn boekje gegaan door de maatregel in te voeren, ook al gebeurde dat met terugwerkende kracht. Het kabinet heeft namelijk op het gebied van belastingrecht een ruime beleidsvrijheid. Deze is volgens de Rechtbank in dit geval niet overschreden. De werkgevers hebben de rechter er ook niet van kunnen overtuigen dat sprake is ”van een individuele buitensporige last”. Van strijd met het internationale gelijkheidsbeginsel is ook geen sprake, aldus de rechtbank. Deze uitspraken zijn ongetwijfeld de eerste in een langere rij. Na de Rechtbank, zullen de komende periode het Gerechtshof, de Hoge Raad en waarschijnlijk het Europese Hof van Justitie nog hun oordeel hierover gaan geven. Pas als de laatste uitspraak bekend is, zal duidelijk zijn wat de uiteindelijke uitkomst is. Maar, de eerste ronde is “gewonnen” door de belastingdienst.

Bron: Rechtbank Den Haag

Kennismaken?

Deze website is slechts als kennismaking bedoeld en zet u hopelijk op het spoor van Hoffmann Fiscaal Advies. Gunther Hoffmann kijkt uit naar een kennismakingsgesprek met u om te kijken wat hij voor u kan betekenen. U kunt bellen voor een afspraak of een e-mail sturen (zie contact ) zodat hij contact met u op kan nemen.