Meldingsplicht in aangifte personenbelasting voor buitenlandse juridische constructies

In juli 2013 heeft België de wettelijke verplichting ingevoerd voor een nieuwe melding in de aangifte personenbelasting. Het gaat hierbij om oprichters en begunstigden van bepaalde buitenlandse juridische constructies. De verplichting geldt voor de aangifte personenbelasting m.b.t. het inkomstenjaar 2013, aanslagjaar 2014 (ofwel de binnenkort in de dienen aangifte).

De meldingsplicht geldt voor een natuurlijk persoon die (dan wel zijn echtgenote of kinderen waarvan hij het wettelijk genot van de inkomsten heeft) de constructie heeft opgericht, die –indien de oprichting heeft plaatsgevonden door een derde- er goederen en rechten in ondergebracht heeft dan wel die (in)direct erfgenaam is. Tevens moet een natuurlijk persoon die weet dat hij/zij op enigerlei wijze of ogenblik (potentieel) begunstigde is, dit melden.

Het is lang onduidelijk gebleven voor welke structuren de meldingsplicht precies zou gelden. Op 2 april jl. is de lijst hiervan gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. Het gaat daarbij allemaal om rechtsvormen die in het land van vestiging niet dan wel aan een aanzienlijk gunstige belastingheffing zijn onderwerpen in vergelijking met de heffing in België. Voorbeelden van rechtsvormen die voorkomen op de lijst (69 verschillende (ei)landen) zijn de Curaçaose c.q. Antilliaanse Stichting Particulier Fonds, de Private Limited Company (Hong Kong), de Liechtensteinse Stiftung en de Luxemburgse SPF.

Kennismaken?

Deze website is slechts als kennismaking bedoeld en zet u hopelijk op het spoor van Hoffmann Fiscaal Advies. Gunther Hoffmann kijkt uit naar een kennismakingsgesprek met u om te kijken wat hij voor u kan betekenen. U kunt bellen voor een afspraak of een e-mail sturen (zie contact ) zodat hij contact met u op kan nemen.