Ook vrijstelling in België voor Europese spaarboekjes

Voor inwoners van België geldt al jarenlang de regeling dat inkomsten uit Belgische spaarboekjes recht hebben op twee voordelen:

  1. Tot een bedrag van € 1.900 (bedrag voor aanslagjaar 2015) geldt een vrijstelling van de rente-inkomsten.
  2. Inkomsten boven de drempel van € 1.900 worden belast tegen een verlaagd tarief van 15%.

Enige maanden geleden heeft het Europese Hof van Justitie het eerstgenoemde voordeel vernietigd. Sindsdien was het onduidelijk hoe de Belgische wetgever hier mee om zou gaan. Inmiddels is bekend geworden dat de huidige vrijstelling voor rente op Belgische spaarboekjes wordt uitgebreid tot spaardeposito’s bij banken die gevestigd zijn in een ander land van de Europese Economische Ruimte. De uitbreiding is van toepassing vanaf aanslagjaar 2015, ofwel rente die toegekend of betaalbaar gesteld is sinds 1 januari 2014. Hiertoe is onlangs een wetsontwerp ingediend bij het Belgisch parlement.

De voorwaarden waaraan de Europese spaarboekjes moeten voldoen om voor de vrijstelling in aanmerking te komen, zijn analoog aan de voorwaarden die nu al gelden voor de Belgische spaarboekjes. Het zal echter de vraag zijn in hoeverre niet-Belgische banken aan deze voorwaarden zullen c.q. kunnen gaan voldoen. Het is dus nog even afwachten of de verruimde vrijstelling in de praktijk echt gaat werken voor spaarrekeningen buiten België.

Kennismaken?

Deze website is slechts als kennismaking bedoeld en zet u hopelijk op het spoor van Hoffmann Fiscaal Advies. Gunther Hoffmann kijkt uit naar een kennismakingsgesprek met u om te kijken wat hij voor u kan betekenen. U kunt bellen voor een afspraak of een e-mail sturen (zie contact ) zodat hij contact met u op kan nemen.