EU maakt einde aan bankgeheim

Eerder heb ik al bericht dat de Europese Unie zo snel mogelijk de automatische gegevensuitwisseling van spaarinkomsten wil uitbreiden. Met name de lidstaten Luxemburg en Oostenrijk bleven echter dwars liggen, omdat er nog geen overeenstemming was met een aantal niet EU-landen, waaronder Zwitserland. Tijdens de Europese Top van 20 maart 2014 zijn Luxemburg en Oostenrijk overstag gegaan. De EU-lidstaten zijn het daarmee eens geworden over de afschaffing van het bankgeheim voor buitenlanders. De definitieve vastlegging hiervan volgt over enkele weken. Alle EU-landen gaan dan gegevens over spaartegoeden van buitenlanders automatisch uitwisselen. Een akkoord met Zwitserland en andere ‘belastingparadijzen’ zoals Liechtenstein, Andorra, Monaco en San Marino wordt ook op korte termijn verwacht.

Het vervallen van het bankgeheim zal waarschijnlijk ook het einde van inkeerregelingen in de diverse Europese landen betekenen. Zo kent Nederland nog een regeling die het inwoners mogelijk maakt om tot 1 juli a.s. zonder boete vrijwillig hun zwarte vermogen aan te geven bij de belastingdienst. Het aangekondigde einde van het bankgeheim zal daarom wellicht nog meer zwartspaarders aansporen voor 1 juli tot actie over te gaan.

Kennismaken?

Deze website is slechts als kennismaking bedoeld en zet u hopelijk op het spoor van Hoffmann Fiscaal Advies. Gunther Hoffmann kijkt uit naar een kennismakingsgesprek met u om te kijken wat hij voor u kan betekenen. U kunt bellen voor een afspraak of een e-mail sturen (zie contact ) zodat hij contact met u op kan nemen.