Europese Commissie: 150 km-criterium in 30%-regeling kan niet

Op grond van de 30%-regeling kunnen uit het buitenland geworven werknemers –onder voorwaarden- een onbelaste vergoeding ontvangen ter grootte van 30% van hun loon. Eén van de voorwaarden is per 1 januari 2012 gewijzigd. Vanaf die datum dient zo’n werknemer in de periode van 24 maanden voorafgaand aan de tewerkstelling in Nederland, meer dan 2/3 van de tijd op meer dan 150 kilometer van de Nederlandse grens te wonen. Het is de vraag of deze voorwaarde door Nederland gesteld mag worden. Omdat de hoogste Nederlandse rechter het ook niet zeker weet, heeft zij deze vraag voorgelegd aan het Europese Hof van Justitie.

De Europese Commissie geeft in dit soort procedures adviezen aan het Europese Hof en heeft dat nu ook gedaan. De Commissie is van mening dat de Nederlandse regeling een verboden belemmering van het vrije verkeer van werknemers vormt. Er is sprake, volgens de Commissie, van strijd met het vrije verkeer van personen. Deze kan niet gerechtvaardigd worden met het argument van het bestrijden van belastingontwijking. Volgens de Commissie is het mogelijk om een minder beperkte maatregel te treffen, waarmee Nederland ook haar doel kan bereiken, om te vermijden dat forenzen van de 30%-regeling kunnen genieten.

Het is nu afwachten of het Europese Hof van Justitie dit advies van de Commissie gaat volgen.

Kennismaken?

Deze website is slechts als kennismaking bedoeld en zet u hopelijk op het spoor van Hoffmann Fiscaal Advies. Gunther Hoffmann kijkt uit naar een kennismakingsgesprek met u om te kijken wat hij voor u kan betekenen. U kunt bellen voor een afspraak of een e-mail sturen (zie contact ) zodat hij contact met u op kan nemen.