Belastingdienst pak kruislingse schenkingen aan

Sinds enkele jaren kent de schenkbelasting een extra vrijstelling, de zogeheten jubelton. Onder voorwaarden mag je aan iemand eenmalig ruim € 100.000 belastingvrij schenken voor de eigen woning. Dit hoeft niet perse een kind te zijn, maar maar mag iedereen zijn. Onlangs heeft in de Telegraaf een bericht gestaan dat het mogelijk zou zijn om twee keer gebruik te maken van deze vrijstelling door zogenaamd kruislings te schenken. Nadat een ouder eerder al gebruik heeft gemaakt van de eenmalige vrijstelling door een schenking aan zijn eigen kind, schenkt hij nogmaals het bedrag van de vrijstelling aan een kind van een ander, terwijl deze ander eenzelfde schenking verricht aan een kind van de eerstgenoemde ouder. Het bericht heeft geleid tot  Kamervragen.

De staatssecretaris heeft in antwoord op deze vragen laten weten dat de vrijstelling van schenkbelasting niet geldt voor deze kruislingse schenkingen. Volgens de staatssecretaris is het op deze wijze toepassen van de vrijstelling in strijd met de letter en geest van de wet en dus ongewenst. De Belastingdienst zal dergelijke schenkingen beschouwen als schenkingen van de ouder aan het eigen kind en schenkbelasting heffen bij het kind, als al eerder een beroep is gedaan op de verhoogde vrijstelling schenkbelasting wegens een schenking van dezelfde ouders. Juridisch is volgens de staatssecretaris bij deze constructie sprake van een samenstel van rechtshandelingen. De ouder van het ene kind heeft een overeenkomst gesloten met de ouder van het andere kind. Door de overeenkomst verarmt de ouder en verrijkt het eigen kind. Het blijft dus een schenking van de ouder aan het eigen kind. Ook als er wordt verkregen door middel van een derdenbeding is de verkrijging belast. De ene ouder heeft immers de verkrijging van de andere ouder bedongen ten behoeve van het eigen kind. Ook wijst de staatssecretaris er op dat in geval van een kruislingse schenking niet voldaan wordt aan de reguliere voorwaarde dat een schenking onvoorwaardelijk wordt gedaan, zodat de schenkvrijstelling ook om die reden niet van toepassing is. De Belastingdienst is volgens de staatssecretaris in staat om belastingplichtigen te signaleren die meerdere schenkingen hebben ontvangen en een beroep op de verhoogde vrijstelling schenkbelasting doen. De onjuiste toepassing van de vrijstelling zal worden gecorrigeerd.

Bron: Ministerie van Financiën 11 maart 2019

Kennismaken?

Deze website is slechts als kennismaking bedoeld en zet u hopelijk op het spoor van Hoffmann Fiscaal Advies. Gunther Hoffmann kijkt uit naar een kennismakingsgesprek met u om te kijken wat hij voor u kan betekenen. U kunt bellen voor een afspraak of een e-mail sturen (zie contact ) zodat hij contact met u op kan nemen.