Aangifte personenbelasting inkomsten 2018, aanslagjaar 2019

De aangifte personenbelasting m.b.t. de inkomsten 2018 kan weer ingediend worden. Net als andere jaren, zijn er ook in deze aangifte weer een aantal wijzigingen opgenomen. Enkele van de belangrijkste wijzigingen zijn de volgende:

  • De verwerking van de vrijstelling op dividenden die zijn onderworpen aan de Belgische roerende voorheffing voor een bedrag van € 640.
  • Vermeld moet worden of u titularis bent geweest van meer dan één effectenrekening in het kader van de nieuwe effectentaks. Deze meldingsplicht is ingevoerd voor controledoeleinden.
  • Als u het aanslagbiljet elektronisch wenst te ontvangen, dient u de nieuwe e-BOX te gebruiken. Dit is een elektronische, gepersonaliseerde en beveiligde brievenbus, waar u alle officiële documenten uitgaande van de overheid vindt.

Mensen die de aangifte op papier indienen, moeten dat uiterlijk doen op 30 juni 2019. Indien u de aangifte via tax-on-web indient, heeft u daarvoor de tijd tot 14 juli 2019. Als u een mandataris een volmacht heeft verleent, kan de aangifte uiterlijk op 24 oktober 2019 via tax-on-web ingediend worden. De uiterste datum voor het tijdig indienen van de elektronische aangiften in de belasting van niet-inwoners is bepaald op 5 december 2019.

Kennismaken?

Deze website is slechts als kennismaking bedoeld en zet u hopelijk op het spoor van Hoffmann Fiscaal Advies. Gunther Hoffmann kijkt uit naar een kennismakingsgesprek met u om te kijken wat hij voor u kan betekenen. U kunt bellen voor een afspraak of een e-mail sturen (zie contact ) zodat hij contact met u op kan nemen.