Informatie belastingdienst over woonplaatsverklaring is niet juist

Sinds 2019 is het belang van het woonland van een werknemer nog groter geworden. Dit komt door de beperking van het belastingdeel van de heffingskortingen bij niet in Nederland woonachtige werknemers. Om rekening te houden met het juiste bedrag voor de heffingskortingen moet de werkgever dus weten van welk land een werknemer (fiscaal) inwoner is. In eerste instantie heeft de belastingdienst aangegeven dat bij twijfel, de werknemer bij de belastingdienst om een woonplaats kan vragen. Deze informatie blijkt echter niet juist te zijn, heeft de belastingdienst recent laten weten. De werknemer kan zelf geen woonplaatsverklaring aanvragen. Het is daarmee dus aan de werkgever of uitkeringsinstantie zelf om te beoordelen van welk land een werknemer/uitkeringsgerechtigde (fiscaal) inwoner is.

Fiscaal woon- en vestigingsplaats / zetelverplaatsing

Het vaststellen van de fiscale woonplaats van natuurlijk personen en de fiscale vestigingsplaats van rechtspersonen leidt vaker tot discussies met de belastingdienst en dus tot procedures. Onlangs is meer informatie verschenen hoe de belastingdienst in dit soort discussies haar standpunt bepaald. Naar aanleiding van een WOB-verzoek heeft de staatssecretaris namelijk beleidsdocumenten openbaar gemaakt over het vaststellen van de fiscale woon- en vestigingsplaats voor situaties waarin wel en waarin geen belastingverdrag van toepassing is. Enkele documenten zijn overigens nog steeds geheim gehouden. Wél openbaar gemaakte stukken zijn onder meer sheets van diverse interne presentaties van de belastingdienst en de Coördinatiegroep Constructiebestrijding en notities m.b.t. fiscale constructies en dienstverlening door trustkantoren.

Recent is ook een nieuw besluit verschenen over zetelverplaatsing van naar Nederlands recht opgerichte lichamen. Dit besluit gaat onder meer in op het moment van zetelverplaatsing, de rechtsvormwijziging na zetelverplaatsing, de aangifteplicht van zetelverplaatste lichamen, de aansprakelijkheid van belastingschulden na zetelverplaatsing, wat als een trustmaatschappij optreedt als bestuurder en de eindafrekeningswinst.

Bron: Ministerie van Financië 15 maart en 1 april 2019.

Kennismaken?

Deze website is slechts als kennismaking bedoeld en zet u hopelijk op het spoor van Hoffmann Fiscaal Advies. Gunther Hoffmann kijkt uit naar een kennismakingsgesprek met u om te kijken wat hij voor u kan betekenen. U kunt bellen voor een afspraak of een e-mail sturen (zie contact ) zodat hij contact met u op kan nemen.