Meerdere aanmerkelijk belangen, meerdere keren gebruikelijk loon

Als een Dga een aanmerkelijk belang heeft in een vennootschap en hiervoor werkzaamheden verricht, geldt hiervoor de gebruikelijk loonregeling. Deze regeling is van toepassing, ook indien geen arbeidscontract aanwezig is. En indien de Dga een aanmerkelijk belang in meerdere vennootschappen heeft en hiervoor werkzaamheden verricht, dan dient een gebruikelijk loon per vennootschap berekend te worden. Dit is recent in twee procedures bevestigd, zowel door Rechtbank Noord-Holland op als door Rechtbank Gelderland.

In de procedure voor Rechtbank Noord-Holland gaat het om een man en vrouw die via diverse vennootschappen, gevestigd op de Seychellen en in het Verenigd Koninkrijk, fiscale en boekhoudkundige werkzaamheden verrichten voor hun klanten. Tevens zijn ze bestuurder van deze vennootschappen. De vrouw heeft fiscaal recht gestudeerd, de man houdt zich bezig met de boekhouding. Er zijn geen arbeidsovereenkomsten en de man geeft aan dat hij onvoldoende opleiding genoten heeft om als fiscaal deskundige te kunnen gelden. Hij is ziek geweest en kon naar eigen zeggen geen werkzaamheden verrichten. Volgens de man zijn stagiaires verantwoordelijk geweest voor de omzet en is die omzet te laag geweest om voor de vennootschappen het gebruikelijk loon uit te betalen. De man en vrouw verrichten beide voor acht vennootschappen werkzaamheden. De rechtbank kent onder meer gewicht toe aan het feit dat de vennootschappen omzet hebben aangegeven, zonder daarbij loonkosten in aanmerking te nemen. Hieruit volgt volgens de rechtbank dat er geen werknemers in dienst zijn geweest, zodat het aannemelijk is dat het de man en vrouw zijn geweest die de werkzaamheden hebben verricht voor al de vennootschappen. De rechtbank stelt vervolgens vast dat de man (middellijk) aandeelhouder is van meerdere vennootschappen, en dat de inspecteur in ruim voldoende mate aannemelijk maakt dat hij in ieder geval met zes van de vennootschappen een fictieve dienstbetrekking heeft. Volgens de rechtbank moet dan, worden uitgegaan van een gebruikelijk loon van € 41.000 per vennootschap, zes keer voor de man en twee keer voor de vrouw.

Bij de procedure voor Rechtbank Gelderland is ook sprake van een situatie waarbij een Dga indirect de aandelen houdt in meerdere B.V.’s, welke zich bezig houden met vastgoedexploitatie. De rechtbank oordeelt dat de inspecteur terecht een gebruikelijk loon voor twee vennootschappen in aanmerking heeft genomen. De rechtbank verwerpt daarbij de stelling van de Dga dat er slechts sprake is van zeer beperkte werkzaamheden en dat maar voor een vennootschap rekening gehouden hoeft te worden met het gebruikelijk loon. Dat de huuropbrengsten in de vennootschappen aanzienlijk verminderd zijn is daarbij niet van belang.

Bron: Rechtbank Noord-Holland 18 januari 2019 en Rechtbank Gelderland 4 maart  2019.

Kennismaken?

Deze website is slechts als kennismaking bedoeld en zet u hopelijk op het spoor van Hoffmann Fiscaal Advies. Gunther Hoffmann kijkt uit naar een kennismakingsgesprek met u om te kijken wat hij voor u kan betekenen. U kunt bellen voor een afspraak of een e-mail sturen (zie contact ) zodat hij contact met u op kan nemen.