Fiscale hoofdlijnen Belgisch regeerakkoord

Sinds afgelopen weekend heeft België een nieuwe regering. De zogeheten Zweedse coalitie (naar de kleuren van de diverse partijen die overeenkomen met de Zweedse vlag). Uiteraard zijn nog niet alle maatregelen en details van het akkoord bekend, maar hierbij alvast een eerste overzicht van de fiscale hoofdlijnen:

  1. Er komt geen vermogenswinstbelasting (waar enige tijd over werd gespeculeerd).
  2. Er komt wel een doorkijktaks op vermogens die verwerkt zijn in ingewikkelde (internationale) structuren, zoals een trust of vennootschappen in belastingparadijzen. Deze maatregel leek er al eerder te komen, maar gaat nu effectief ingevoerd worden voor kwalificerende inkomsten vanaf 1 januari 2015. De bedoeling is dat de inkomsten van een dergelijke entiteit belast gaan worden bij de begunstigden van de structuur, ook als de inkomsten door de entiteit niet effectief uitgekeerd zijn.
  3. De automatische indexering voor bepaalde fiscale vrijstellingen en belastingverminderingen wordt beperkt. Als voorbeeld is genoemd het bedrag van de vrijstelling op spaarboekjes.
  4. Er gaat een zogeheten indexsprong komen, ofwel geen indexering van de lonen. Hier staat tegenover dat de personenbelastingen met bijna € 1 miljard worden verlaagd, onder meer door een verhoging van de forfaitaire aftrek van beroepskosten.
  5. Per 1 oktober jl. is de heffing bij liquidatie van een vennootschap verhoogd naar 25%. Er bestond een tijdelijke regeling om onder voorwaarden de liquidatiebonus alsnog tegen 10% te realiseren. Deze tijdelijke regeling gaat nu als een permanente regeling gelden.
  6. Er komt een verhoging van de beurstaks.
  7. In navolging van Nederland wordt ook in België de wettelijke pensioenleeftijd verhoogd, naar uiteindelijk 67 jaar in 2030.

Kennismaken?

Deze website is slechts als kennismaking bedoeld en zet u hopelijk op het spoor van Hoffmann Fiscaal Advies. Gunther Hoffmann kijkt uit naar een kennismakingsgesprek met u om te kijken wat hij voor u kan betekenen. U kunt bellen voor een afspraak of een e-mail sturen (zie contact ) zodat hij contact met u op kan nemen.