Winst bij verkoop woningen door Dga belast

Als een particulier een woning met winst verkoopt, is deze winst niet belast. Dat is anders als er sprake is van het rendabel maken van vermogen en duidelijk is dat dit gebeurt op een wijze die normaal, actief vermogensbeheer te boven gaat. Dan is de winst wel belast. Dit lijkt duidelijk, maar in de praktijk is er regelmatig discussie over met de belastingdienst. Een dergelijke zaak speelde onlangs voor de Rechtbank in Noord-Holland.

Belanghebbende is directeur grootaandeelhouder (Dga) van een B.V. die panden koopt en opknapt. Nu heeft de man ook zelf in privé twee panden gekocht. Deze panden heeft hij door zijn B.V. laten opknappen. De kosten heeft hij in privé betaalt. Vervolgens heeft hij de panden met forse winst (€ 240.000) verkocht, welke winst hij verantwoordt in de aangifte vennootschapsbelasting van de B.V. De vraag is of deze winst bij de Dga in privé belast is of niet. De inspecteur vindt van wel omdat er sprake is van meer dan normaal, actief vermogensbeheer. Volgens de Dga dient de gemaakte winst echter niet in privé belast te worden, omdat het helemaal niet de bedoeling is geweest de woningen met winst te verkopen. Eigenlijk is het de bedoeling geweest om de ene woning te verhuren en de andere woning zelf te gaan bewonen.

De rechter acht op grond van de feiten de beweringen van de Dga niet aannemelijk en stelt de inspecteur in het gelijk. De Dga heeft immers voldoende kennis van zaken om de panden met winst te kunnen verkopen. Ook kan hij onvoldoende onderbouwen dat het eigenlijk de bedoeling is geweest de panden te verhuren respectievelijk zelf te bewonen.Ook telt de rechtbank mee dat de winst in een later stadium via de B.V is aangegeven en dat aan- en verkoop kort na elkaar volgen. Daarmee is de inspecteur erin geslaagd aannemelijk te maken dat er sprake is geweest van meer dan normaal vermogensbeheer.

Bron: Rechtbank Noord-Holland 30 april 2019.

Kennismaken?

Deze website is slechts als kennismaking bedoeld en zet u hopelijk op het spoor van Hoffmann Fiscaal Advies. Gunther Hoffmann kijkt uit naar een kennismakingsgesprek met u om te kijken wat hij voor u kan betekenen. U kunt bellen voor een afspraak of een e-mail sturen (zie contact ) zodat hij contact met u op kan nemen.